Future Park II – Reproduction Direct from Nature

17 oktober–21 november 2010 / Casco HQ
Opening: zaterdag 17 oktober 17:00–19:00

Onder de noemer Future Park presenteert Casco een tweetal projecten waarin de relatie tussen stadsparken en veranderende economische, politieke en culturele structuren wordt aangestipt. Met dit tweeluik, dat tevens diverse nevenactiviteiten omvat, worden potentiële scenario’s voor de postkapitalistische stad verkend.  

Park Talk IV – Muntpark  

Vrijdag 22 oktober 17:00–18:30 

Reproduction Direct from Nature, een nieuw project van de in Amsterdam gevestigde Amerikaanse kunstenaar Zachary Formwalt, vormt het tweede deel van Future Park. Formwalt benut in zijn praktijk historisch onderzoek als een instrument om in de toekomst te kijken. Daarbij maakt hij koppelingen tussen ontwikkelingen binnen het kapitalistische economische model en ontwikkelingen op het gebied van beeldreproductie en toont hoe deze doorwerken in de stedelijke omgeving. Door archiefonderzoek met speculatie te verweven, legt Formwalt plausibele, maar nog niet eerder gelegde verbanden waardoor hij nieuwe narratieven uit de geschiedenis destilleert. 

Reproduction Direct from Nature vindt zijn vertrekpunt in een foto uit 1866 waarop een nederzetting van Native American’s is te zien. Deze ‘Shanty Town’ was gelegen op een onontgonnen stuk land aan de toenmalige noordkant van de stad New York, een gebied dat in de tweede helft van de negentiende eeuw werd gecultiveerd tot Central Park. De foto verscheen in 1880 in de New Yorkse krant The Daily Graphic en wordt beschouwd als de eerste foto die is afgedrukt in een krant. Fungerend als illustratie bij een artikel over verbeterde druktechnieken markeert de afbeelding de geboorte van een nieuw soort journalistiek waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de fotografie. Formwalt bevraagt aan de hand van deze afbeelding de relatie tussen natuur, cultuur en de stedelijke ontwikkeling. Tegen de achtergrond van de huidige creditcrisis onderzoekt hij tevens de rol die het reproduceren van ‘natuurgetrouwe’ afbeeldingen speelt binnen ons economische systeem. 

In een nieuw filmwerk, een boek en een fotoserie worden (onverwachte) relaties aan het licht gebracht tussen diverse zaken die met de foto verband houden: een paniekgolf die in de jaren zestig van de negentiende eeuw de financiële markten in Engeland trof, de ontstaansgeschiedenis van Central Park, de anonieme maker van de foto, huisvestingsproblematiek in New York, een paranormaal begaafd medium. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor een notitieboekje van Karl Marx uit 1868, waarin deze zijn gedachten noteert over de verslaggeving in The Economist, ’s werelds eerste financiële weekblad. Door historische en hedendaagse elementen met elkaar in verband te brengen, maakt Formwalt de weg vrij voor een nieuwe beleving van de (on)natuurlijke omgeving van Central Park. 

De opening van Reproduction Direct from Nature maakt onderdeel uit van het Impakt Festival. Tijdens de opening vindt een interview met de kunstenaar plaats. De film en publicatie zijn gerealiseerd in coproductie met Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto. 

Park Talk IV – Muntpark

Vrijdag 22 oktober 17:00–18:30 

De vierde Park Talk zal worden verzorgd door Henri van der Vegt, geograaf en initiator van Urban Pilots, een locale organisatie zich bezig houdt met stedelijk onderzoek en experiment. Hij zal ons deze middag meevoeren door het Muntgebied tussen Lombok en Oog in Al, een locatie die hij ziet als een mogelijk toekomstig park. Verzamelpunt voor deze Park Talk is de poort voor de Koninklijke Nederlandse Munt en het Geldmuseum. 

Reading the Economist 

6 november 15:00–16:00, MoMA PS1, New York 

Casco neemt ook dit jaar weer deel aan de NY Art Book Fair, waar uitgeverijen en instellingen bijeenkomen die toonaangevende publicaties over hedendaagse kunst en vormgeving uitbrengen.In het kader van het Classroom programma van de NY Art Book Fair organiseren we de presentatie van Reading The Economist, de publicatie die bij Reproduction Direct from Nature verschijnt. Na afloop van een vertoning van zijn nieuwe film, zal Zachary Formwalt worden geïnterviewd door Mary Poovey, auteur van Genres of the Credit Economy: Mediating Value in Eighteenth and Nineteenth-Century Britain en hoogleraar Humanities and English aan New York University. Een opname van dit gesprek zal na afloop beschikbaar zijn bij Casco. 

Impakt Festival 2010 Matrix City

13–17 Oktober 

Future Park II maakt onderdeel uit van het Impakt Festival, dat dit jaar aandacht besteedt aan de toekomst van de stad. Het programma is samengesteld door STEALTH.unlimited (Ana Dzokic en Marc Neelen, Rotterdam / Belgrado) en Kristian Lukic (Novi Sad).

This activity is part of:

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link