Kunstenaarsbijeenkomsten

Als onderdeel van Common Grounds tijdelijk atelieraanbod, vroegen we de kunstenaars c.q. huurders om de bevindingen en uitkomsten van dit project goed te bekijken, en om ons samen met ons het toekomstige gebruik van deze plek voor te stellen in het licht van commoning; door middel van collectieve onlinevergaderingen. Dit betekende dat we moesten nadenken over de toekomst van wat een gebouw zou kunnen zijn voor het delen en ervaren van kunst in het post-Covid-tijdperk, laat staan naar wat voor soort kunst we zouden verlangen. Lees hieronder meer over de inhoud van deze bijeenkomsten en bekijk de oogst (harvest) van elke bijeenkomst.

Building as a container

23 maart 2020, 19.00–21.00 uur

In onze eerste collectieve studie zullen we gebouwen onderzoeken als containers – containers voor ons lichaam, onze dingen en de oefeningen die we individueel en samen doen. Gebouwen beschermen ook wat erin zit en bieden beschutting tegen de elementen van buitenaf. Ze behouden culturele erfenissen en erfgoed, en geven verder vorm aan de levens die hen bewonen naarmate de culturen en gemeenschappen veranderen. Ze hebben ook net zoveel zorg nodig als we hopen dat ze voor ons zorgen. De scheuren en gaten die ook vertellen over de materiële realiteit van een gebouw, zijn ook symbolisch voor wat het gebouw moeilijk vast te houden heeft, verhalen, gevoelens en de belichaming van talen. Met Common Grounds hebben we het heden en verleden van dit gebouw actief onderzocht en gedeeltelijk gedestilleerd met kunstenaars en onderzoekers. We nodigen je uit om onze Common Grounds materiaal tot nu toe om een idee te krijgen van dit onderzoek. Nu willen we met u speculeren over het toekomstige gebruik van het gebouw in het licht van commoning en hoe kunst hieraan bijdraagt: hoe kan deze plek worden bewoond, gedeeld en verzorgd als een hulpbron? Wat zal het in veel opzichten bevatten? Hoe zal de kunst in en uit de scheuren lekken? 

Harvesters van deze bijeenkomst: Ana en Ariadne

Voorbereiding

Blader door materiaal over onze dit project:
Common Grounds: Story / Heritage
Common Grounds: Song / Value (in opbouw)
Lezen: Ursula K. Le Guin, ‘The Carrier Bag Theory of Fiction’ 

Praktijk: 
Doe 30-60 minuten een dutje in je studio en bedenk hoe het gebouw je omhult. Als je eenmaal wakker bent, schrijf dan ongeveer tien minuten. Noteer eventuele dromen of visioenen, evenals alle gevoelens of gedachten die opkomen. 

Aanrader als podcast om naar te luisteren:
“The Perfect Nap” met Tricia Hersey van The Nap Ministry

Can I borrow some sugar?

14 april 2020, 19.00–21.00 uur 

Een van de meest uitdagende aspecten in de collectieve praktijk is goed zorgen voor interpersoonlijke relaties. We leren vaak geen strategieën om met emoties om te gaan, noch talen om ze voor onszelf te definiëren om ze te delen. Zelfs als een groep samenkomt om een gemeenschappelijk doel, hebben individuen in de groep waarschijnlijk verschillende manieren om het te begrijpen of te benaderen, of ze hebben gewoon verschillende belangen in het doel. Abraham Dolehof is een semi-openbare ruimte die wordt verzorgd en onderhouden door de omwonenden. Degenen die hier de meeste tijd doorbrengen (bijvoorbeeld omdat ze hier wonen en slapen), besteden de meeste energie aan de zorg voor deze ruimte. De relatie tussen woningbezitters en huurders verschilt ook in de manier waarop de zorg voor de ruimte wordt gehandhaafd. 

Tijdens deze bijeenkomst willen we het toekomstdenken over wederzijdse hulp, huisvesting, ruimtes en kunstinstellingen oefenen, waarbij we de focus richten op een gelokaliseerde en gecontextualiseerde context. Thema’s die centraal staan in deze bijeenkomst zijn relationele zaken, conflicten, de-escalatie, herstel, medebeheer en omstreden realiteiten. 

We willen praten over rituelen rond delen en eigendom, en samen nadenken over collectieve rituelen en praktijken die betrekking hebben op de relaties met de plaats en het gevoel van eigenaarschap met de plaats. Verschillende niveaus van investeringen en verschillende manieren van mede-eigendom spelen hier een rol. Kun je voorbeelden bedenken die uit je eigen praktijk komen? Hoe denkt u over delen? 

Harvesters van deze bijeenkomst: 
Ana en Lux

Voorbereiding

Lezen: 
How to live together – het project van Christian Nyampeta in 2013 bij Casco http://www.christiannyampeta.com/documents/ 

Praktijk: 
Hoe kom je tot wederzijds begrip en respect, en zorgpraktijken als je geen deel uitmaakt van dezelfde gemeenschap, maar vanwege geografische omstandigheden op dezelfde plek, dezelfde ruimtes moet delen? Wat voor soort collectieve rituelen of praktijken zou u passend achten, aangezien ze betrekking hebben op uw praktijk met betrekking tot menselijke en niet-menselijke wezens?

Oefening: 
Neem plaats op een van de banken in de tuin en probeer een ritueel dat zou rekening houden met de niet-menselijke wezens die leven en zich verplaatsen in het gebouw van Casco. Probeer tien minuten in de ruimte te mediteren. Kom zelf een ritueel bedenken voor het begroeten of afscheid nemen van deze ruimte en probeer het dan uit. Kijk of je het elke keer dat je de binnenplaats passeert kunt volhouden, rekening houdend met de intentie (delen, samenwerken, mede-eigendom?).

Rehearsal is a great name for time* 

29 april 2020, 19.00–21.00 uur 

Zoals het gebouw bevat, zijn wij ook ingesloten door tijd en ervaring. Onze relaties en rituelen hebben ons geholpen deze tijd te markeren. Nog maar twee maanden geleden ben je bij ons komen wonen en heb je hier een ruimte voor jezelf en je werk gemaakt. We zijn nu samengevouwen in het gedeelde verleden van deze locatie. In deze laatste collectieve ontmoeting, met het laatste weekend en vertrek aan de horizon, zullen we het hebben over tijd – in grote lijnen maar meer specifiek, hoe was / is uw tijd? 

Harvesters van deze bijeenkomst: 
Julie en Marc

Voorbereiding

Lezen: 
* UNCOUNTED door Every Ocean Hughes fka Emily Roysdon 

This activity is part of:

Een proces rondom het commonen van Casco’s locatie door verschillende manieren van ruimte, waarden en verhalen met elkaar te delen.

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link