Undercommoning Institutions

24 juni 2015, 19:30–22:30 / Casco HQ
Reserveringen zijn verplicht, het aantal plaatsen is beperkt.

Casco Office for Art, Design and Theory en Open! Platform for Art, Culture and the Public Domain nodigen je uit om deel te nemen aan een open forum-bijeenkomst met Stefano Harney, die samen met Fred Moten het boek The Undercommons: Fugitive Planning Black Study (2013) schreef. We zullen ons richten op een aantal kernbegrippen uit het boek: commons, undercommons, algemeen antagonisme, studie en Zwarte esthetiek. Via deze begrippen willen we onderzoeken hoe we duurzame collectieve werkvormen kunnen smeden die zowel binnen als buiten de institutionele raamwerken van kunst en academia functioneren.

Dit forum is georganiseerd tegen de achtergrond van de doorlopende publicatieserie Commonist Aesthetics en het daaruit voortvloeiende project Common Knowledge, Commonist Aesthetics en wordt gepubliceerd door Open! in samenwerking met Casco en co-redacteur Sven Lütticken. Common Knowledge is een virtueel rondetafelgesprek waarin we reflecteren op de rol van academische instellingen in Nederland en in het buitenland, een kwestie die, met het oog op recente protesten en bezettingen, steeds prangender wordt.

“Politics propose to make us better, but we were good already in the mutual debt than can never be made good. We owe it to each other to falsify the institution, to make politics incorrect, to give the lie to our own determination.”

The Undercommons, p. 20

Harney en Moten tonen aan dat het idee dat de ware universiteit gevrijwaard kan blijven van professionalisering en management-denken, niet meer is dan een fantasie. In plaats daarvan pleiten zij voor een onderstroom binnen de universiteit; een “underground”. Harney en Moten dragen daarvoor het begrip ‘undercommons’ aan waarmee zij putten uit de traditie van het radicale zwarte denken. De ‘undercommons’ is een schemerzone waar mogelijkheden tot criminaliteit en vluchtgedrag schering en inslag zijn. Tegelijkertijd biedt het ruimte voor een vorm van handelen, van samenzijn en collectieve studie, die zich tot ver voorbij de universiteit uitstrekt naar andere instellingen, van zelfgeorganiseerde organen tot disciplinerende instituten. De auteurs zijn bovendien waakzaam voor de verdrukking die uit kan gaan van politiek en zelfs van de commons, en bieden met de “undercommons”, waaronder radicale vormen van samenzijn en collectiviteit wordt verstaan, een alternatief voor bestaande vormen van kritiek en verzet.

Op woensdag 24 juni zullen we samen reflecteren op het begrip undercommons en zelfs proberen die in praktijk te brengen. Kom ook! Vanwege het beperkt aantal plaatsen is reserveren verplicht. 

Leesstof ter voorbereiding:

– Stefano Harney and Fred Moten, The Undercommons: Fugitive Planning Black Study (Minor Compositions, 2013)
The Alternative is at Hand, interview met Stefano Harney en Fred Moten door Stacy Hardy (Chronic, 2015) 
Revolution at Point Zero: Discussing the Commons, discussie met Silvia Federici en Tine De Moor (Open!, 2014)

In de Commonist Aesthetics-reeks staan de commons en zogenaamde ‘commoning’ praktijken centraal. Schrijvers, academici, activisten en kunstenaars bespreken de perspectieven en mogelijke valkuilen van commoning en de verschillende vormen van de commons, veelal in het licht van hedendaagse kunstpraktijken. Tot op heden verschenen in deze reeks: een discussie tussen Silvia Federici en Tine De Moor, een project van Andreas Siekmann en verschillende essays van Christoph Brunner en Gerald Raunig, Marina Vishmidt, Mikkel Bolt Rasmussen en Sven Lütticken en Isabell Lorey. Bijdragen van onder meer Matteo Pasquinelli en Metahaven zullen volgen. 

Stefano Harney is Professor of Strategic Management Education aan de Singapore Management University. Naast het hierboven besproken boek, waarvan hij co-auteur is, publiceerde hij de boeken State Work: Public Administration and Mass Intellectuality (2002) en The Ends of Management (aangekondigd).

Gerelateerde activiteit: Workshop met Stefano Harney over het begrip studie In het kader van A Studio in Hand-Reading: Charlotte Wolff, een project van Valentina Desideri in Kunstverein
(Gerard Doustraat 132, 1073 VX, Amsterdam)
Vrijdag 19 juni, 18.00–20.00 uur
www.kunstverein.nl

Colophon:

Casco’s programma is mogelijk gemaakt met financiële steun van de Gemeente Utrecht, Mondriaan Fonds, Stichting DOEN en het Culturele Programma van de Europese Unie. 

This activity is part of:

Explore more activities

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link