juli–september 2012

Latent Stare

Een tentoonstellingsproject gericht op het sociale en politieke leven van type-design.

Wij zijn geopend van 12:00 tot 18:00 uur. Tijdens de zomervakantie van 6 tot 19 augustus 2012 is de tentoonstelling gesloten.

Met bijdragen van Hinrich Sachs, Paul Elliman, Runa Islam, Peter Verheul, Luke Wood, Herman Damen, Karl Nawrot, Jo De Baerdemaeker, Paul Chan, Vasilis Marmatakis, Ji Lee, Christoph Knoth, Frank Adebiaye, Joseph Churchward, Amber Frid-Jimenez, Felix Weigand 

Latent Stare is een tentoonstellingsproject dat door een specifieke kritische lens kijkt naar de discipline van het type-design. Het project is samengesteld door David Bennewith, die zich sinds 2010 met het onderwerp bezighoudt als adviserend onderzoeker van de afdeling Ontwerpen aan de Jan van Eyck Academie. We zijn verheugd aan te kondigen dat David de ontwerper is van de nieuwe visuele identiteit van Casco, te beginnen met dit project. 

In de huidige tijd van overinformatie en communicatie is type-design alomtegenwoordig maar zeer latent. Niet alleen beelden, maar ook letters verzadigen bewuste en onbewuste dagelijkse kijk- en leesgewoonten. Met Latent Stare zet David Bennewith deze discipline, als onderdeel van de overkoepelende discipline ‘design’, in de schijnwerpers en plaatst het terug in de ecologie van de dagelijkse praktijk waarin de intentie, productie en distributie van het letterontwerp in een constante spanning verkeren. Om die reden lijkt dit project niet alleen een sterke focus op één discipline te hebben, maar is het tegelijkertijd extradisciplinair. Door middel van achttien verschillende voorstellen en werken van kunstenaars en ontwerpers, bijeengebracht door Bennewith, speculeert Latent Stare over wat een lettertype kan bewerkstelligen (wat is haar “agency”?) in het publieke domein. 

De tentoongestelde objecten en werken reiken mogelijk verder dan de bekende en geijkte concepten en spanningen binnen het type-design, zoals historisch bewustzijn, veiligheid, vertrouwdheid, de suggestie van afhankelijkheid en/of betrouwbaarheid en “waarachtigheid” – zoals het verhaal achter het lettertype van de Rijksoverheid door Peter Verheul laat zien of Paul Elliman’s werk I can no longer drink tea, I’m as pale as glass without you, I blush to think of you, my heart burns like coal, you are beautiful as a flower and sweet as sugar, or is your heart a stone? I’d fly to you if I had wings, I am yours like a nut in your hand beproeft. 

Het project vindt inspiratie in de eerste vier delen van The Journal of Typographic Research (1967-1971), dat technische, wetenschappelijke, taalkundige, artistieke en op literatuur gebaseerde benaderingen van en binnen het type-design bijeen brengt. Terwijl deze publicatie werd bedacht op het moment dat de industrie in transitie was van hybride fotografische naar digitale reproductie systemen, ziet Latent Stare het lettertype in het tijdperk van volledig digitale communicatie en productie, en creëert speculatieve contrapunten. 

De tentoonstelling is opgezet in een ruimtelijke structuur, ontworpen door kunstenaar Olga Balema. Zij produceerde een reeks herhalende skeletvormen die zowel een script als een ideografisch teken lijken te bevatten, en die op hun beurt de werken verbinden, ondersteunen, wurgen en scheiden. 

Casco nodigt u graag uit om naar deze tentoonstelling te komen staren. 

Rondleiding door David Bennewith, 4, 18, 25 september, 17:00–18:00  
Brunch gesprek met Hinrich Sachs, zaterdag 22 september, 11:00

Colophon:

With generous support from the Gemeente Utrecht, Mondriaan Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Elise Mathilde Fonds and the Jan van Eyck Academie.

Also a warm thank you to the Casco hosts; Caroline, Sofia, Robert, Leanne, and Asia.

Expore more projects

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link