2002

Register Confusing Uses Of Intellectual Property

11–28 september 2002 / Casco HQ

Van 11 tot en met 28 september plaatst agentschap het register verwarrende gebruiken van intellectueel eigendom in Casco. Het project van agentschap in Casco spitst zich toe op handelsmerken. In de toekomst zullen ook verwarrende gebruiken met betrekking tot copyrights, publiciteitsrechten en patenten aan het register worden toegevoegd.  

Het register bestaat uit verschillende elementen: een bureau, een on-line databank, een archief en een reeks van evenementen. Het bureau verzamelt verhalen, op basis van rechtzaken, omtrent verwarrende gebruiken van handelsmerken. Deze verhalen worden vervolgens in de databank opgenomen. De hierbij betrokken woord-, beeld-, vorm-, kleur-, geluid-, en geurmerken zijn ook terug te vinden in het archief. Bovendien bezit het archief van elk merk het tastbaar product of een verwijzing naar de respectievelijke dienstverlening. In een reeks van evenementen worden de verzamelde gegevens aangevuld met getuigenissen, rondleidingen, debatten en ontmoetingen.  

De handelsmerkenwet is gebaseerd op het principe van onderscheidend vermogen. Het onderscheidend vermogen is bedoeld om consumenten te beschermen voor verwarring over de herkomst en kwaliteit van producten op de consumentenmarkt. In de praktijk wordt het argument van onderscheid echter vooral benut om andere betekenissen dan de eenduidige betekenis van de merkhouder, uit te sluiten. Meerdere connotaties kunnen wettelijk niet aan één merk gekoppeld worden. Deze worden beschouwd als verwatering van het onderscheidend karakter van het merk. Hiermee wordt een mogelijk kritisch, speels of ironisch gebruik van het merk onmogelijk gemaakt.  

agentschap registreert de verwarrende gebruiken van merken en vormt zo een verzameling van de officieel afwezige betekenissen van beschermde handelsmerken. Het register ontkracht de geconstrueerde eenduidige betekenis van een handelsmerk en stelt de wettelijke onderbouwing van onderscheid ter discussie.  

agentschap is een internationaal en interdisciplinair netwerk van allianties en samenwerkingsverbanden tussen gebruikers. Sinds 1999 werkt agentschap aan een databank omtrent allerlei gebruiken van eigendom in het dagelijkse leven. agentschap richt zich momenteel op de gebruiken van intellectueel eigendom.

Expore more projects

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link