February–November 2013

How to Live Together

Wat voor praktische en theoretische structuren kunnen we bedenken om, in de nasleep van conflict en vijandigheid, samenleven aan te moedigen, zelfs als samenleven onmogelijk lijkt te zijn? 

In ons recentelijk geopende Storefront ontwikkelt de in Londen gevestigde, Rwandese-Nederlandse kunstenaar Christian Nyampeta zijn langdurige onderzoeksproject How to Live Together. In opdracht van Casco heeft Nyampeta een serie sculpturale en toegepaste objecten, ruimtelijke structuren, essays en gebruiksvoorwerpen (bier, zeep, brood) gecreëerd die onderdeel uitmaken van zijn onderzoek naar alternatieve vormen van ‘uitwisseling’ en ‘gastvrijheid’. Met het project brengt de kunstenaar een aantal artistiek-filosofische vraagstukken in de praktijk, vragen over hoe we samen kunnen leven in de context van onoplosbaar conflict, zowel in extreme en kwetsbare gevallen zoals de Rwandese genocide in 1994, als in onze dagelijkse stedelijke omgeving, waar verschillen in ras, klas, gender, alsmede de individuele ritmes van onze levens, antagonisme aanwakkeren. 

Sinds het begin van dit jaar heeft Nyampeta, als Artist at Work, contact gelegd met verschillende gemeenschappen binnen en buiten Utrecht. Zo ontwikkelde hij ‘shelters’ met STIL, Ubuntu Huis en Stichting LOS. Ook startte hij samenwerkingen met Werfzeep, van de Streek en de Veldkeuken, organisaties die op kleine schaal dagelijkse goederen produceren. Daarnaast werkte Nyampeta nauw samen met kunstenaarsgemeenschap Goleb, het Van Eesteren museum en amateurband de Pasjenten. Deze relaties hebben het project vormgegeven en maakten het mogelijk om een vorm van samenleven in de praktijk te brengen, in plaats van hierover te speculeren of deze te representeren. Veel van de elementen die in de tentoonstelling aanwezig zijn kunnen worden beschouwd als uitkomsten van deze relaties. De gemeenschappen beschikken bovendien ook over elementen van het project. U bent van harte welkom hen te bezoeken. 

De titel How to Live Together is afgeleid van de beroemde lezingenserie, die Franse filosoof en literair theoreticus Roland Barthes in 1977 aan het Collège de France gaf. In relatie tot Barthes manier van denken en onderzoeken, ontwikkelde Nyampeta zijn eigen methoden, waarbij hij zijn onderzoeksvragen in verschillende concrete situaties test. Barthes lezingenserie was bovendien een inspiratiebron voor de derde editie van Publishing Class, het curriculum dat Casco ontwikkelt voor het Dutch Art Institute, het MFA programma van Artez in Arnhem, waarin gekeken wordt naar publiceren als een integraal onderdeel van de kunstpraktijk. De resultaten van het curriculum (september 2012—augustus 2013), negen individuele boeken die gezamenlijk worden gepresenteerd, worden in Nyampeta’s project tentoongesteld en gaan vergezeld van een serie publieksactiviteiten die de studenten zelf organiseren. Op 6 september, 19:00–22:00 uur, vindt voorafgaand aan de tentoonstelling het event Gestures and Embodiments, or, How to Live Together plaats bij Goleb, Amsterdam waar Nyampeta een kunstenaar in residence was. Bezoek de Goleb website hier voor meer informatie.

Colophon:

Casco’s activities are financially supported by City Council of Utrecht, Mondriaan Fund, DOEN foundation, EU Culture Programme 2007–2013, and K.F. Hein fonds.

Expore more projects

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link