2010

Come Alive!

Een serie publieke evenementen die aandacht besteden aan artistieke, sociale en archiverings-processesn voor Casco’s twintigjarig bestaan.

13 maart–27 mei 2010 / Casco HQ

Come Alive! is de titel van een serie publieke evenementen die Casco in 2010 organiseert in het kader van haar twintigjarig bestaan. Tijdens diverse gelegenheden besteedt Casco aandacht aan hedendaagse artistieke en sociale praktijken die alternatieve omgangsvormen nastreven door middel van engagement met het recente verleden. Het doel van deze activiteitenreeks is om archiefmateriaal op te diepen van verscheidene (kunstenaars)initiatieven, hun initiators en de door hen ontplooide activiteiten. Aan bod komt kritisch en prikkelend onderzoek dat voortkomt uit archivarische schatgraverij door kunstenaars naar dat wat reeds is ondernomen. Er zal gekeken worden naar overeenkomsten en verschillen in doelen – en strategieën om deze doelen na te steven- tussen historische bewegingen en hedendaagse actoren om op basis hiervan te filosoferen over werkwijzen van toekomstige groeperingen. Deze archeologische bril faciliteert een futurologische blik, waardoor reflectie plaats kan vinden op de geschiedenis van -en de perspectieven voor- de wisselwerking tussen Casco’s institutionele praktijk en de samenleving.

Colophon:

The Casco programme is generously supported by the Mondriaan Foundation and the Utrecht City Council. The first event of Come Alive! is made possible with support from Utrecht Consortium/Sia Raak and European Union Culture Programme (Circular Facts).

Expore more projects

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link