1998

Mud / Slip / Rally

23 augustus–13 september 1998 / Casco HQ

Casco toont drie recente videowerken van Yasu Ichige. 

SLIP is bedwelmend; een draaiende autoband wordt door de rook die het slippen veroorzaakt vrijwel aan het oog onttrokken. Een stem telt een reeks getallen waar geen logica in lijkt te zitten. Het werk heeft geen begin en geen einde, het doelloze tellen wordt geen countdown, maar lijkt eerder een meditatief effect te hebben. 

In RALLY rijdt een coureur een bloedstollende race op een spelautomaat. Hij weet zijn voertuig zo behendig te sturen dat hij wint en een record breekt. Blij staat hij op en verlaat de pub waar de spelautomaat staat. De absurde vermenging van twee werelden, de virtuele en de werkelijke, veilig en onveilig, is relativerend maar ook teleurstellend. 

MUD toont een man die hopeloos in de knoei komt op weg naar zijn werk. Ichige baseerde het werk op de beschrijving van een droom waarover hij las. Het is de verbeelding van een klassieke angstdroom waarin de weg naar het doel een onmogelijke lijkt. In de film zwoegt de man door een prachtig landelijk decor met fluitende vogeltjes, en vraagt het landschap aandacht die afleidt van de problemen van de hoofdpersoon. De worsteling van de man lijkt zo eerder voort te komen uit een autonome onrust, waar de omgeving geen aanleiding toe geeft. 

zie ook: 

Yasu Ichige: cover. Casco Issues#3 

Yasu Ichige: On speed and cars as my obsession. Casco Issues#3

Colophon:

Translation: Annabel Howland

Expore more projects

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link