1997

Transit

24 augustus–21 september 1997 / Casco HQ

Transit beschouwt de ruimte van Casco als een doorgangsplaats – om met de metafoor van een luchthaven of treinstation te spreken – met aankomsten uit verschillende richtingen en vertrekken naar even zoveel bestemmingen. Een plek voor ontmoeting, communicatie en onderhandeling. 

De werken van de deelnemende kunstenaars kunnen het best omschreven worden als ‘conversation pieces’. Ze verhouden zich niet alleen tot de context van de tentoonstellingsruimte, maar krijgen hun betekenis door hun relatie met andere gebieden. Transit werpt de vraag op waar het werk eigenlijk plaats vindt: in de openbare ruimte, in de virtuele ruimte, in een denkbeeldige ruimte. 

De projecten van Hinrich Sachs beperken zich zelden tot een bepaalde ruimte of plek; eerder verspreiden ze zich over privé en publieke ruimte, de tentoonstellingsruimte (kunst) en het corporatieve (bedrijven, de media, consumptieartikelen), de hedendaagse tijd en de geschiedenis. In zijn werk verbindt hij verschillende culturele domeinen, waarbij taal een sleutelrol heeft: als gereedschap om te communiceren, te vertalen of betekenis te geven. 

Voor Transit stelt Hinrich Sachs 2 projecten voor. Interest (piece) is een zoektocht per telefoon naar de tot nu toe onbekende verblijfplaats van kunstenaar Ian Wilson, die in de jaren 70 heeft verklaard dat zijn werk vanaf dan alleen nog maar uit ‘oral communication’ zou bestaan. Present (piece) is een cadeau van Hinrich Sachs aan Lisette Smit sen Mariette Dölle, de curatoren van de tentoonstelling. 

De werken van Guillaume Paris lijken hybride producten – ambiguïteiten van culturen, sexe, kunst en consumptieartikelen. In zijn doorlopende project The New Perishable Gallery worden verpakkingen van supermarktproducten, met afbeeldingen van mensen behandeld als een uniek, individueel persoon. Onttrokken aan het economisch systeem betreden zij als portretten deze ‘perishable’ (vergankelijke, beperkt houdbare) gallerie. 

Yvonne le Grand presenteert een geluidssculptuur, gebaseerd op een van de avonturen van Nara Zoyd. Nara Zoyd is het alter-ego van Yvonne le Grand, een avatar zonder verleden en alleen een toekomst, met het internet als thuisbasis. Navigators kunnen iedere week een nieuwe aflevering verwachten van Nara Zoyd’s avonturen, en met haar corresponderen door middel van e-mail. Die correspondentie leidt tot de creatie van karakters die als nieuwe personages opgenomen worden in het feuilleton – vanaf dan ontstaat er een complexe structuur van feiten en fictie, werkelijke en virtuele aanwezigheid, en veranderende identiteit. 

Het moment van perceptie speelt een cruciale rol in het werk van Asier Pérez González. Dit moment van betekenisgeving ligt niet vast en wordt zo min mogelijk bepaald door de kunstenaar zelf. Pérez González creëert als het ware enkel de parameters waarbinnen de toeschouwer het werk kan ervaren. In Transit concentreert Asier Pérez González zich op de logistiek van de tentoonstelling. Met Silver Opening nodigt hij via advertenties mensen uit voor een gratis cocktail als zij op de opening verschijnen in zilverkleurige kledij. Casco Plastic Bag is de distributie van 5000 plastic tassen met het logo van Casco op diverse locaties in Utrecht. Gebruikers van de plastic tassen zullen, zonder dat zij zich dit realiseren, de promoters worden van Casco. 

zie: 

Yvonne Le Grand: A Quest for Identity. Casco Issues#3 
Guillaume Paris: H.U.M.A.N.W.O.R.L.D. Casco Issues#4 
Hinrich Sachs: cover. Casco Issues#4 
Asier Pérez González: Gesprek met Hinrich Sachs. Casco Issues#4 
Hinrich Sachs: Real Experiments#1 
Asier Pérez González: Waarde creëren. Casco Issues#5 
Asier Pérez González: FUNKY BASKENLAND 
Asier Pérez González: Real Experiments#4

Colophon:

Translation: Annabel Howland

Expore more projects

Name Surname

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

External link